Specialisaties Fysiotherapie-Leusden.nl

Vertel ons uw klacht en wij zorgen dat u bij de juiste fysiotherapeut komt. Wij hebben alle expertises fysiotherapie in huis. Een behandeling duurt 25 minuten per keer. Bij de eerste afspraak stelt de fysiotherapeut vragen en onderzoekt u om een goed beeld van uw klacht te krijgen. Daarna stelt hij samen met u een behandelplan op.

fysiotherapie

Fysiotherapie

Heeft u last van een zeurende knie, een stijve schouder of pijn uw rug? Wij hebben 10 fysiotherapeuten die u graag helpen bij klachten aan uw houding- en bewegingsapparaat. Onze fysiotherapeut vermindert, herstelt of stabiliseert uw probleem. Met oefentherapie, massage, eventueel elektrotherapie, advies en begeleiding. Door een combinatie van behandelen en een trainingsprogramma in onze oefenzaal hopen wij u snel weer fit te krijgen.

manuele_therapie

Manuele therapie

Met complexere klachten komt u in handen van een van onze drie manueel therapeuten. Meestal heeft zo’n klacht een relatie met gewrichten en de wervelkolom, zoals nek- of rugklachten, al dan niet met uitstraling naar respectievelijk armen en benen. Bij de behandeling gebruikt de manuele therapeut specifieke technieken. Het effect daarvan kunt u vaak direct merken. Het behandelprogramma bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen. In onze praktijk kunnen we uitstekend fysiotherapie en manuele therapie combineren om u snel weer fit te krijgen.
Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die een opleiding tot manueel therapeut gevolgd heeft. Daarmee heeft hij extra kennis opgedaan van de mogelijkheden van het lichaam en met name van de wervelkolom..

sportfysiotherapie

Sportfysiotherapie

Sportfysiotherapie is een specialisatie binnen de Fysiotherapie. In onze praktijk hebben wij drie sportfysiotherapeuten. Na een blessure wilt u zo snel mogelijk weer aan de slag. Desnoods met een alternatief trainingsschema, maar u wil blijven sporten als dat kan en uw conditie behouden.Met de sportfysiotherapeut traint u sportspecifiek en functioneel, zodat u kunt herstellen tot uw oorspronkelijke sportniveau. Zo nodig kan de therapeut in overleg met uw trainer/coach een aangepast trainingsschema opstellen. Heeft u een specifiek sportdoel voor ogen en kampt u met een blessure, vraagt u dan naar een van onze sportfysiotherapeuten.

lymf_oedeem

Lymf- en oedeemtherapie

Lymfoedeem is een te grote ophoping van eiwitten en vocht in het lichaamsweefsel. Een gevolg van een verstoord evenwicht van de aan- en afvoer van vocht. Lymfeoedeem kan aangeboren zijn of ontstaan als gevolg van een aandoening of na een operatie of bestraling.
Oedeemtherapie bevordert de afvoer van dit vocht. De behandeling kan bestaan uit: compressietherapie (bandages), manuele lymfdrainage (massagetechniek om het vocht af te voeren), oefentherapie, ademtherapie, voorlichting en lymfetaping. Heeft u pijn of zwelling van de huid door vochtopeenhoping? Vraagt u dan naar onze lymfoedeem therapeut.

Orthopedisch instrument-/schoenmaker

Bij loopproblemen kan een hulpmiddel zoals een brace of een steunzool net dat kleine beetje verschil maken waardoor je makkelijker gaat bewegen. Specialist hierin is de orthopedisch instrument-/schoenmaker.

In onze praktijk is Jos Dölle van Atelier D’orthopedie elke vrijdagmiddag aanwezig. Tijdens dit spreekuur maakt Jos een loopanalyse waarbij hij met een drukplatform en camera kijkt hoe iemand beweegt. Iedereen is welkom voor een vrijblijvend advies, ook zonder doorverwijzing van (huis)arts of medisch specialist. Belt u onze praktijk om een afspraak met Jos Dölle te maken.

Atelier D’orthopedie heeft jarenlange ervaring in orthopedische poliklinieken in diverse (academische) ziekenhuizen in Midden- en Noord-Holland. Kijk voor meer informatie op www.orthopedieatelier.nl.

dry_needling

Dry Needling

Drie fysiotherapeuten zijn gespecialiseerd in Dry Needling, dat is een specialisatie binnen de fysiotherapie. Dry Needling ontspant spierverhardingen (myofasciale triggerpoints) door met een speciale gesteriliseerde fijne naald gericht te prikken binnen de spier. Dit leidt tot een voelbare daling in de spierspanning met een verbeterde beweeglijkheid en vaak directe pijnvermindering tot gevolg.

blanco

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie signaleert, diagnosticeert en behandelt motorische en/of zintuiglijke ontwikkelingsstoornissen bij baby’s, kinderen en jongeren. Het is belangrijk om dat op tijd te doen. Vaak geldt: hoe eerder je problemen signaleert en behandelt, hoe minder de verstoring van de ontwikkeling van het kind is.

Hoe herken je problemen?
Motoriek is voor kinderen een middel om zichzelf en de omgeving te leren kennen. Problemen met bewegen kunnen veel invloed hebben op het welbevinden van een kind en het functioneren in een groep. Hoe herken je dat? Bijvoorbeeld doordat het kind moeite heeft met spelen op het schoolplein, niet goed meekomt in de gymles, of moeite heeft om stil te zitten en daardoor onvoldoende luistert.
Signalen bij zuigelingen zijn bijvoorbeeld: passiviteit, lage spierspanning en weinig kracht, overstrekken, onrust en huilen, een asymmetrische houding, een afplatting van de schedel, moeite met houdingsveranderingen, eenzijdig bewegen.

De kinderfysiotherapeuten Annet Durieux en Agnes van der Straat, kunnen hierbij helpen. Met een 4 jarige post-HBO opleiding hebben zij zich gespecialiseerd op het gebied van bewegend functioneren van kinderen en jeugdigen tussen 0 en 16 jaar. Zij zijn een partner in onze praktijk. Annet en Agnes werken hulpvraag gericht, de vragen van de ouder en het kind (als dat kan) staan centraal bij de therapie. De eerste vraag zal dus zijn: “Wat zijn de problemen en de wensen ten aanzien van de ontwikkeling van het kind.”

blanco

Bekkenfysiotherapie

Bekkenfysiotherapie is een specialisme binnen de fysiotherapie. Het richt zich op problemen in het gebied van lage rug, bekken, buik en bekkenbodem, zoals:

  • ongewild urineverlies en plasproblemen
  • moeizame stoelgang
  • fysiotherapeutische begeleiding voor en na operaties in de onderbuik
  • bekkenpijn, al of niet in relatie tot zwangerschap en bevalling

In het behandelplan zullen vaak de volgende aspecten terugkomen:

  • bewust worden van bekken en bekkenbodem
  • het leren aan- en ontspannen van de bekkenbodem- en andere spieren rond het bekken
  • de aangeleerde vaardigheden inpassen in uw dagelijks leven
  • instructie omtrent toilethouding- en/of gedrag.

Heeft u bekken of bekkenbodem klachten? Vraagt u dan naar Carla Haage. Zij heeft zich gespecialiseerd in bekken- en bekkenbodem problematiek, en is partner in onze praktijk.

blanco

Claudicatio intermittens

Letterlijk betekent dit: hinken met tussenpozen. In Nederland noemen we het vaak‘etalagebenen’. Het zijn doorbloedingsproblemen in de benen als gevolg van slagaderverkalking (atherosclerose). Hierbij worden de bloedvaten steeds nauwer. Klachten kunnen zich voordoen tijdens inspanning, bijvoorbeeld met lopen, rennen of traplopen. Deze inspanning vraagt een verhoogde energietoevoer voor de spieren. Door de vernauwde bloedvaten in de benen veroorzaakt dat krampende pijn die dwingt tot regelmatig stilstaan.

Behandeling
De behandeling richt zich in eerste instantie op looptherapie, het vergroten van uw loopafstand. Daarnaast is ook aandacht voor de leefstijlveranderingen die nodig zijn om het risico op verdere problemen te verminderen. Denkt u hierbij aan stoppen met roken, gezond eten en een actieve leefstijl.

Heeft u last van etalagebenen en vaataandoeningen? Vraagt u dan naar Corrie Verheij, zij is onze in claudicatio geschoolde fysiotherapeute. Zij is ook aangesloten bij ClaudicatioNet, een landelijk netwerk looptherapie.