Een behandeling geriatriefysiotherapie bestaat voornamelijk uit oefentherapie.