Fysio Fittest

Voor inzicht in uw fysieke gesteldheid en conditie gebruiken wij de FysioFittest. Met speciaal geijkte apparatuur meet de fysiotherapeut de:

  • VO2 max (een maat voor het uithoudingsvermogen)
  • kracht / lenigheid
  • bloeddruk
  • lengte- vetpercentage

Met de uitslag stelt u in gezamenlijk overleg met de fysiotherapeut uw trainingsdoelen vast. Bij een herhalingstest – na een periode van training – voelt u niet alleen het verschil, maar ziet u die progressie ook in getal.